Sestavení Logoule

Pojďte si poskládat naši papírovou skládanku Logoule. Na první pohled vám skládačka může připadat jako hlavolam, ale po projití našeho návodu vám bude vše jasné. Logouli sestavíte jako papírový mnohostěn z deseti hvězdiček, které je potřeba vyřezat a slepit dohromady. Na stěnách Logoule najdete loga všech poboček DDM Helceletova. Můžete se těšit na další technická vylepšení.

Stáhněte a vytiskněte si svoji Logouli. Tiskněte v měřítku 100%.

Vyřezání hvězdiček

Vyřezání hvězdiček

Jednotlivé tvary vyřežte ostrým skalpelem nebo lámacím nožem podle pravítka. Pravítko položte vždy na část, která má zůstat. Řez veďte směrem zevnitř ven. Na přesnosti práce závisí úspěch při skládání. Nezapomeňte při práci použít vhodnou podložku (silný papír, plastovou desku nebo speciální podložku pro řezání).


Rýhování

Rýhování

K narýhování vnitřní strany hvězdiček v místě ohybů můžete použít propisku. Je to pro papír i ruce bezpečnější než tupá strana nože. Navíc je dobře vidět již narýhovaná místa. Nebojte se přitlačit.


Vyměření místa pro rýhu

Vyměření místa pro rýhu

Čára propiskou spojuje sousední vnitřní body hvězdy. Správný úhel natočení pravítka kontrolujte na protilehlé straně v místech naznačených špendlíky. Odkryté části hvězdy vlevo i vpravo musí být symetrické (stejně velké). Protože jsou zde místa křížení s pravítkem dál od sebe, je možné dosáhnout větší přesnosti.


Ohýbání

Ohýbání

Jednotlivé cípy hvězdy ohněte podle narýhovaných čar. Teď máte polotovary na sestavení Logoule.


Lepení

Lepení

K lepení můžete použít kontaktní lepidlo (např. UHUPOR). Natřete obě lepené plochy tenkou vrstvou a nechte trochu zaschnout. Po přiložení k sobě se plochy okamžitě spojí a nejdou již posouvat či jinak opravovat vzájemnou pozici. Musíte si spojované díly dobře sesadit a přitlačit k sobě na poprvé dobře. Výhodou je, že spoj okamžitě drží. Správnou pozici a naohýbání dílků si dopředu nasucho (bez lepidla) vyzkoušejte.


Čisté ruce, podložka, utěrka na prsty, nechvátat

Čisté ruce, podložka, utěrka na prsty, nechvátat

Základem úspěchu je trpělivost, přesnost a čisté ruce. Zvláště při práci s lepidlem je potřeba opatrnost. Jak se dostane, kam nemá, už to těžko opravíte.


Vzájemná pozice dílů Logoule

Vzájemná pozice dílů Logoule

V rozích mezi plochami s logem se překrývají vždy tři trojúhelníky sousedních ploch. Musí se krýt co nejpřesněji. Vnitřní trojúhelníčky sousedních ploch trčí slepené dovnitř Logoule a vyztužují tak společnou hranu.


Přesnost, přesnost, přesnost...

Přesnost, přesnost, přesnost...

Nechvátejte a lepte co nejpřesněji. Všechny chyby ve vzájemné poloze se sčítají a ztěžují připojování dalších dílů.


S chutí do toho, půl je hotovo

S chutí do toho, půl je hotovo


Postup slepování

Postup slepování

U nově vkládaného dílu přilepte ve správné pozici vnější překrývající se trojúhelníky. Vnitřní sousední plošky rozehněte od sebe, natře lepidlem a přitiskněte k sobě.


Práce uvnitř Logoule

Práce uvnitř Logoule

Při natírání lepidlem použijte kapku lepidla na špičce skalpelu.


Kam nemůže ruka

Kam nemůže ruka

Po vyrovnání sousedních ploch do správné polohy stiskněte namazané a zaschlé trojúhelníčky malými kleštičkami.


Poslední díl

Poslední díl

Vnitřní spojovací trojúhelníky přilepte zevnitř k poslednímu dílu. Trojúhelníky na sloučené Logouli nechte ohnuté tak, aby při přiložení posledního dílu pružily trochy ven. Slepovat je nutné postupně, nebo použít jiné lepidlo (např. disperzní), které umožní alespoň chvíli lepený díl posouvat pro správné vyrovnání pozice. U vodou ředitelných lepidel (např. Herkules) nanášejte jen nezbytně nutné množství, aby se papír nerozmočil a nepokroutil. Celou operaci si dopředu nasucho (bez lepidla) nacvičte.


Hotová Logoule

Hotová Logoule

Věřím, že se vám stavba podařila. Pokud jste pracovali přesně, nebudete ji na hranách mít tak rozlezlou jako já. Zkuste si ji schovat, může se vám v budoucnu hodit při návštěvě některé z našich akcí. Za Robotárnu zdraví Jiří Vácha


Poslední editace proběhla 2016-10-30 19:05:21 uživatelem Jiří Vácha

nahoru