Přepnout na navigaci

Soutěže

Na této stránce naleznete soupis několika akcí, kterých se v rámci robotického kroužku můžete zúčastnit.

KyberRobot

KyberRobot je určen pro žáky základní a střední školy, která se koná od roku 2007 kolem ledna. rokem. Akce je pořádána fakultou mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Účastníci, kteří jsou rozděleni do týmů, maximálně po třech lidech, si mohou vybrat soutěžní kategorií, jako je Robot- pomocník lidí nebo Autonomní robot- pyrotechnik.

Robot - pomocník lidí - cílem je vytvořit robotickou konstrukci, která má pomoct lidem (na představení robota a jeho funkcí je stanovena doba 10 min)

Autonomní robot - pyrotechnik - cílem je, aby robot projel trať od startu až do cíle, bez jakékoli vnější pomoci a najít minu, simulovanou golfovým míčkem (cílem je projet trať, nalézt minu a odvézt ji do cíle co nejrychleji)

Podrobnější pravidla k jednotlivým kategoriím

Letošně se bude tradičně konat na Technické univerzitě v Liberci v Budově G, Univerzitní náměstí 1, Liberec, dne 24. ledna 2018.

 

Robotický den

Robotický den se koná každý rok v Praze na konci školního roku. Pořádá jej Matematicko-fyzikální fakulta UK a občanské sdružení Robonika. Jedná se o akci s dlouholetou tradicí.

První Robotický den (tehdy ještě pod označením Eurobot) se konal v roce 2004 a zúčastnili se ji 4 roboti. Postupem času se akce zvětšovala a přibývali různé soutěže, jako například Line Follower (jízda po čáře), Mini Sumo, RoboCars atd.

V roce 2013 se zúčastnilo 178 soutěžících se 120 roboty z 6 zemí. Následující rok byla účast ještě větší: 235 soutěžících se 152 roboty z 5 zemí.

Na tuto soutěž každý rok vypravujeme několik týmů se svými roboty a pravidelně přivážíme medailová umístění.

Článek z Robotického dne 2014
Článek z Robotického dne 2015 
Článek z Robotického dne 2016 

 

Robotiáda

Robotiáda je pravděpodobně největší robotická soutěž v Jihomoravské kraji. Každoročně ji pořádá organizace JCMM a první ročník proběhl v roce 2014.

Tato soutěž je zaměřena jen na roboty postavené z Lego Mindstorm a má několik kategorií: Robopřehlídka, Čára, Dálkový medvěd a Volná disciplína

V roce 2016 se soutěž otevřela i pro středoškoláky a toho jsme také využili a zúčastnili se.

Článek z Robotiády 2016

Model Sluneční soustavy do kategorie Freestyle v rámci soutěže Robotiáda

Merkur perFEKT Challenge

Tuto soutěž pořádá Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT), VUT v Brně na pomezí listopadu a prosince.

Jak již název napovídá, cílem je sestavit stroj/zařízení dle konkrétního zadání pomocí Merkuru a případně dalších součástí (např. Arduino).

Organizátoři doporučují účast spíše starším ročníkům (3. a 4. ročník).

Soutěžící mohou vyhrát zajimavé ceny a zároveň všechny týmy, které splní zadání, získají prominutí přijímacích zkoušek na FEKT. 

Napájení sluncem

Napájení sluncem je soutěž pořádaná Fakultou elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské v Ostravě.

Tato soutěž má taktéž dlouholetou historii a postupem let se přidávají další kategorie, ve kterých je možné soutěžit.

Pro tento ročník jsou vyhlášeny 3 kategorie: solární poskakovač, vodíkový jezdec, sledovač čáry

Istrobot

Isrobot je slovenská akce obdobná českému Robotickému dnu. Koná se každoročně v Bratislavě, pod záštitou Fakulty elektrotechniky a informatiky STU.

Jednotlivé kategorie: stopár, myš v bludisku, v sklede kečupu, volná jizda

RobotChallenge

RobotChallange je největší akce ve střední Evropě, zaměřená na robotiku. RobotChallenge probíhá ve Vídni přibližně v půlce března.

Můžete soutěžit v těchto kategoriích: "Hack the Arduino Robot!", Robot Sumo, Air Race, Line Follower, Puck Collect, Humanoid Sprint, Freestyle

JedoBot

Soutěž je zaměřená na sledovače čáry a Sumo roboty a můžete se účastnit v kategorii Lego nebo otevřené kategorii (jakákoliv konstrukce s mikroprocesorem). 

Tuto soutěž pořádá SPŠ Jedovnice každoročně na začátku května. Mohou se zúčastnit žáci základních i středních škol, případně je tu i veřejná kategorie.

Robosoutež 

Úkolem každého týmu je sestavit robota ze stavebnice LEGO® MINDSTORMS® tak, aby splnil zadanou soutěžní úlohu a to co možná nejlépe. Každý rok se je nové zadání úlohy. Soutěž je určena jak pro střední tak základní školy. Organizaci soutěže zajišťuje ČVUT.

Další soutěže

Existují i další soutěže, a pokud budete mít zájem se jich účastnit, rádi Vás podpoříme.

Prosíme ovšem o předchozí konzultaci.

Poslední editace proběhla 2018-01-17 16:31:23 uživatelem Petr Bobčík

nahoru